Bài viết

Một cuộc tranh luận sôi nổi sẽ nổ ra khi hỏi bất cứ người nông dân hay người làm vườn nào xem họ thích phân bón hữu cơ hay vô cơ. Tuy nhiên, nếu bạn có thể hỏi những cây trồng của mình câu hỏi tương tự, bạn sẽ không tìm thấy sự khác biệt nào - điều cơ bản đó là chất dinh dưỡng trong mỗi loại phân. phân hữu cơ hay phân vô cơ Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể giữa phân bón hữu cơ và hóa học về khả…

Tiếp tục đọc →

Quá trình ủ phân đơn giản đã được sửa đổi và phát triển trong sáu mươi năm qua thành các công nghệ ủ phân bằng cơ giới khác nhau. Trong những năm qua, nhiều hệ thống ủ phân khác nhau đã được phát triển và cung cấp trên thị trường, một số trong đó được sử dụng cho tới ngày nay, trong khi nhiều hệ thống khác đã biến mất. Tuy nhiên, các nguyên tắc cơ bản của quá trình ủ phân vẫn không thay đổi, vì…

Tiếp tục đọc →