Quy trình sản xuất phân hữu cơ ở công ty Organic Nutrients

Chúng tôi xin giới thiệu quy trình sản xuất phân hữu cơ có nguồn gốc là phân gà.

Quá trình ủ phân đơn giản đã được sửa đổi và phát triển trong sáu mươi năm qua thành các công nghệ ủ phân bằng cơ giới khác nhau. Trong những năm qua, nhiều hệ thống ủ phân khác nhau đã được phát triển và cung cấp trên thị trường, một số trong đó được sử dụng cho tới ngày nay, trong khi nhiều hệ thống khác đã biến mất. Tuy nhiên, các nguyên tắc cơ bản của quá trình ủ phân vẫn không thay đổi, vì quá trình này bị chi phối bởi các nguyên tắc cơ bản của quá trình sinh học và sinh hóa.

Quá trình ủ phân được định nghĩa là sự phân hủy sinh học và ổn định các chất hữu cơ trong điều kiện hiếu khí và ưa nhiệt (> 45° C) để tạo ra một sản phẩm ổn định, không có mầm bệnh và mầm cỏ dại, và có thể được dùng để có lợi cho đất. Ủ phân theo hàng ở ngoài trời là một trong những công nghệ xử lý cho chất hữu cơ.

những hàng đống phân ủ

Ủ phân theo hàng ở ngoài trời được sử dụng bởi phần lớn các công ty phân bón hữu cơ ở Úc và trên thế giới. Kỹ thuật này được sử dụng rất rộng rãi vì chi phí thấp, linh hoạt và đáng tin cậy như một phương tiện xử lý và ổn định dư lượng hữu cơ.

Trong quá trình ủ phân, các nguyên liệu thô (phân gà, rơm và mạt cưa) được thiết lập thành các hàng dài sau đó được trộn thường xuyên, với máy xới phân chuyên dụng. Khí Oxy bị mất đi do quá trình hoạt động của vi sinh vật. Quy trình trộn giúp giữ lượng khí Oxy cân bằng ở mức 12-14%.

Nước rất cần thiết cho sự sống còn và hoạt động của các vi sinh vật, bao gồm cả vi khuẩn cần thiết cho quá trình ủ phân. Các vật liệu hữu cơ bị phân hủy phải ẩm nhưng không quá ướt.

Độ ẩm được duy trì tốt nhất vào khoảng 45% - 65%. Độ ẩm cao hơn làm giảm tốc độ khuếch tán khí Oxy, điều này làm tăng khả năng có mùi hôi, tốc độ xử lý chậm hơn và cho phép tỷ lệ sống của mầm bệnh cao hơn vì nhiệt độ thấp hơn. Độ ẩm quá thấp, các hoạt động của vi khuẩn bị giới hạn.

Nhiệt độ thanh trùng 55° C duy trì trong ba ngày liên tiếp hoặc tương đương phải đạt được cho toàn bộ khối lượng phân ủ. Duy trì nhiệt độ ở 45 - 50° C trong khoảng 12 ngày giúp tiêu diệt tất cả mầm bệnh. Trộn kỹ đảm bảo rằng các vùng bên ngoài được chuyển vào trong đống, nơi đạt được nhiệt độ cao hơn.

Sản phẩm sau cùng được đưa lên máy sàng để loại bỏ rơm rạ, mạt cưa lớn không cần thiết và để cung cấp kích thước hạt nhất quán cho dễ sử dụng.

Hình sản phẩm sau cùng screened product

Khi sản phẩm đã sẵn sàng, giai đoạn cuối cùng là giao sản phẩm và trải phân ở đâu và khi nào khách hàng cần.

Ngoài ra chúng tôi cũng có đóng bao lớn, xuất khẩu theo yêu cầu của khách hàng.

bulk bag

Chia sẻ bài viết